Gezinsongevallenverzekering

De meeste ongelukken gebeuren in en om het huis. U kunt zomaar van een wankel keukentrapje vallen of uitglijden in de badkamer. Ook op straat zit een ongeluk in een klein hoekje. Als deelnemer aan het verkeer loopt u dagelijks risico op een ongeval. Helaas loopt niet ieder ongeval met een sisser af en zijn er soms blijvende gevolgen. De financiële consequenties trekken dan een zware wissel op uw toekomst en die van uw gezin. Uw inkomen kan sterk achteruit gaan zonder dat daar afdoende (sociale) voorzieningen tegenover staand. De kosten zullen waarschijnlijk toenemen, bijvoorbeeld omdat uw woning of auto aan een handicap moet worden aangepast. Bovendien is "thuiszitten" duurder dan werken.

Met een gezinsongevallenverzekering kunt u de financiële gevolgen van een zwaar ongeval opvangen. De verzekering biedt een éénmalige uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval.