Aansprakelijkheid

Een aansprakelijkheidsverzekering is voor ieder mens onmisbaar. Ongewild kunt u bij anderen schade veroorzaken en verplicht worden de schade te vergoeden. Uw kind schopt bijvoorbeeld per ongeluk een bal door de ruit, een dakpan waait van uw huis op de auto van de buurman of u rijdt met uw fiets tegen een geparkeerde auto.

U ziet, soms hoeft u niet eens schuldig te zijn aan het ontstaan van de schade. U bent dan simpelweg aansprakelijk omdat u een bepaalde "hoedanigheid"bezit, bijvoorbeeld als ouder van uw kind of eigenaar van een huis.

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt u een complete dekking voor de financiële gevolgen van eisen en schadeclaims die anderen bij u indienen. Wanneer de eis terecht is, zorgt de verzekeraar ervoor dat degene die schade heeft geleden een juiste schadevergoeding ontvangt. En bij eventuele onterechte ingestelde schadeclaims verzorgt de verzekeraar namens u het verweer.